Pojistný hradicí přístroj PHP 15 a PHP 20

hradicí přístroj

Hradicí přístroj - specifikace:

Pojistný hradící přístroj je unikátní tlakové zařízení, které díky své konstrukci zabezpečuje současně dvě funkce u ležáckých tanků:
 
1. Nastavení hradícího přetlaku, při kterém probíhá dokvašování piva v ležáckých tancích.
 
Hradící přetlak je možné nastavovat plynule v rozsahu 0,4 – 1,3 baru. Konkrétní hodnotu hradícího přetlaku si určuje obsluha ležáckých tanků dle vlastních zvyklostí - tato hodnota je indikována na tlakoměru. Správně nastaveným hradícím přetlakem se zamezí výrobě přehražených nebo propadlých piv. 2. Ochrana ležáckého tanku proti překročení maximálního dovoleného přetlaku.
 
Ležácký tank je tlaková nádoba, která musí být vybavena pojistným zařízením, které chrání tank proti nedovolenému zvýšení tlaku nad přípustnou mez. Tím je zabráněno následným škodám, které by mohlo toto zvýšení tlaku způsobit – např. roztržení tlakové nádoby.
 
Není tedy nutné osazovat ležácké tanky zvlášť Hradícím přístrojem a zvlášť Pojistným ventilem.
 
Pojistný hradící přístroj je vyroben z nerezové oceli DIN 1.4301, organického skla a silikonové pryže. Vnější i vnitřní povrchy jsou elektrochemicky leštěny, což umožňuje snadnou čistitelnost.
Pojistný hradící přístroj je vybaven nerezovým tlakoměrem s glycerinovou náplní, jež zabraňuje orosení sklíčka tlakoměru. Speciální způsob připojení tlakoměru k Pojistnému hradícímu přístroji je provedeno tak, že znemožňuje vstupu dokvašovaného piva nebo pěny do měřícího labyrintu tlakoměru.
Součástí dodávky Pojistných hradících přístrojů je kulový kohout.
Konstrukce Pojistného hradícího přístroje umožňuje současné průtokové mytí (vodou, sanitačním roztokem) vzdušního potrubí ležáckého tanku - labutího krku, Pojistného hradícího přístroje a Vzorkovacího ventilu najednou, při jedné operaci, pomocí Sanitačního zvonu.
Pojistné hradící přístroje mají Certifikát na tlakové zařízení vydaný Notifikovanou osobou TÜV SÜD Czech.
Ke každému Pojistnému hradícímu přístroji je vystaven Protokol o zkouškách podle ČSN 13 4309-2, který se předkládá při revizi tlakového zařízení – ležáckého tanku.
 
Pojistný hradící přístroj je chráněn Užitným vzorem.
 

Pojistný hradící přístroj je vyráběn ve dvou variantách:

Pojistný hradící přístroj DN 158.270,- Kč + DPH
Pojistný hradící přístroj DN 209.670,- Kč + DPH

Na objednávku vždy uveďte maximální dovolený přetlak jednotlivých ležáckých tanků, na které budou Pojistné hradící přístroje instalovány.
 
Na objednávku, prosím, vyplňte Vámi požadované údaje o připojovacích rozměrech do tabulky (viz příloha).

PŘÍLOHA

pojistný hradicí přístroj schéma

TABULKA ROZMĚRŮ

DN A B C D E F G ØH M V
15 310 62 75              
20 365 70 80              

PŘIPEVNĚNÍ HRADÍCÍHO PŘÍSTROJE K LEŽÁCKÉMU TANKU

POHLED SHORA

hradicí přístroj schéma
 

V případě, že požadujete připojení hradícího přístroje dle TYPU I, vyplňte, prosím, do tabulky hodnotu V.
 
Na objednávku vždy uveďte maximální dovolený přetlak jednotlivých ležáckých tanků, na které budou Pojistné hradící přístroje instalovány.