ZABEZPIECZAJĄCE URZĄDZENIE CZOPOWE PHP 15 A PHP 20

hradicí přístroj

Zabezpieczające urządzenie czopowe jest unikalnym urządzeniem, które dzięki swojemu rozwiązaniu konstrukcyjnemu pełni w przypadku tanków leżakowych jednocześnie dwie funkcje:
 
1. Nastawienie nadciśnienia czopowego, przy którym przebiega fermentacja końcowa piwa w tankach leżakowych
 
Nadciśnienie czopowe można regulować w sposób ciągły w zakresie od 0,4 do 1,3 bar. Konkretną wielkość nadciśnienia czopowego określa obsługa tanków leżakowych według własnego doświadczenia – wielkość tę wskazuje ciśnieniomierz. Prawidłowe nastawienie ciśnienia czopowego zapobiega produkcji piwa o nadmiernej bądź niskiej zawartości dwutlenku węgla.
 
2. Zabezpieczenie tanku leżakowego przed przekroczeniem maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia.
 
Tank leżakowy to zbiornik ciśnieniowy, który musi być wyposażony w urządzenie zabezpieczające chroniące go przed wzrostem ciśnienia ponad dopuszczalną granicę. Dzięki temu zapobiega się szkodom, które mogłyby powstać w następstwie takiego wzrostu ciśnienia – np. rozerwaniu tanku leżakowego.
 
Odpada konieczność wyposażenia tanków leżakowych w oddzielne urządzenie czopowe i oddzielny zawór bezpieczeństwa.
 
Zabezpieczające urządzenie czopowe jest wykonane ze stali nierdzewnej DIN 1.4301, szkła organicznego i gumy silikonowej. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne są polerowane elektrochemicznie, dzięki czemu można je łatwo czyścić.
Zabezpieczające urządzenie czopowe jest wyposażone w ciśnieniomierz ze stali nierdzewnej wypełniony gliceryną, która zapobiega zraszaniu szkiełka ciśnieniomierza. Specjalny sposób podłączenia ciśnieniomierza do zaworu czopowego wykonano tak, że uniemożliwia przenikanie piwa lub piany do labiryntu pomiarowego ciśnieniomierza podczas fermentacji końcowej.
Częścią dostawy zabezpieczających urządzeń czopowych jest zawór kulisty.
Rozwiązanie konstrukcyjne zabezpieczającego urządzenia czopowego umożliwia jednoczesne mycie (wodą, roztworem dezynfekcyjnym) przewodu powietrznego tanku leżakowego – łabędziej szyjki, zabezpieczającego urządzenia czopowego i zaworu do próbkowania w ramach jednej operacji, za pomocą dzwonu sanitarnego.
Zabezpieczające urządzenia czopowe posiadają Certyfikat urządzeń ciśnieniowych wydany przez Jednostkę notyfikowaną TÜV SÜD Czech.
Dla każdego zabezpieczającego urządzenia czopowego wystawiono Protokół prób według normy ČSN 13 4309-2, który należy przedkładać podczas rewizji urządzenia ciśnieniowego – tanku leżakowego.
 
Zabezpieczające urządzenie czopowe jest chronione wzorem użytkowym.
 

Zabezpieczające urządzenie czopowe produkowane jest w dwóch wariantach:

Zabezpieczające urządzenie czopowe DN 15395,- €
Zabezpieczające urządzenie czopowe DN 20460,- €

W zamówieniu należy zawsze podać maksymalne dopuszczalne nadciśnienie poszczególnych tanków leżakowych, na których będą instalowane Zabezpieczające urządzenia czopowe.
 
Na zamówieniu, prosimy wypełnić w tabeli dane dotyczące wymiarów przyłączeniowych (patrz załącznik).

ZAŁĄCZNIK

Zabezpieczające urządzenie czopowe

TABELA WYMIARÓW

DN A B C D E F G ØH M V
15 310 62 75              
20 365 70 80              

ZAMOCOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE URZĄDZENIE CZOPOWE NA TANKU LEŻAKOWYM

hradicí přístroj schéma
 

W przypadku, kiedy wymagane jest przyłączenie Zabezpieczające urządzenie czopowe wg TYPU I, prosimy o wypełnienie w tabeli wartości V.
 
W zamówieniu należy zawsze podać maksymalne dopuszczalne nadciśnienie poszczególnych tanków leżakowych, na których będą instalowane Zabezpieczające urządzenia czopowe.